+38 050 710 20 10
+38 073 710 20 10
+38 050 710 20 10
+38 073 710 20 10
Пн-Нд,
з 09:00 до 21:00 
support@smaco.com.ua

Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів

Цей договір укладається між Фізичною особою-підприємцем Куліш Марією Костянтинівною, акредитованою як партнер (згідно з Договором про співробітництво з компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «СТД ГРУП РІВНЕ» (TOR-BA) та фізичною особою-підприємцем ТЕРЕЩУК НАТАЛІЄЮ МИКОЛАЇВНОЮ (УЛЮБЛЕНИЙ ПРОДУКТ), в подальшому «ФОП» та будь-якою особою - замовником послуг на інтернет-сайті, в подальшому - «Замовник».

Цей Договір є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів, а також продажу Товарів за допомогою інтернет-сайту https://smaco.com.ua.

Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глави 68 ЦК України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Оферти (особа, яка здійснила акцепт Оферти) відповідно до п.5.3. Оферти.
1.2. Інтернет-сайт – сайт, що має адресу в мережі Інтернету https://smaco.com.ua, який належить ФОП та призначений для надання інформації та оформлення замовлення товарів (та/ або оформлення доручення на придбання та доставку товарів) Замовнику на підставі цієї Оферти
1.3. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернет https://smaco.com.ua.
1.4. Товар: 1.4.1. непідакцизні продовольчі, побутові та непродовольчі товари, інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту за винятком розділу «Товари для осіб, які досягли 18 років». 1.4.2. підакцизні товари (в т.ч. алкогольні та тютюнові вироби), інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту «Товари для осіб, які досягли 18 років».
1.5. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, яке оформлене на інтернет-сайті.
1.6. Місце виконання договору – місце (адреса), зазначена Замовником, за якою доставляється товар Замовнику, або адреса узгоджена з ФОП, у випадку відмови Замовника від доставки товару. 1.7. Представник Замовника – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення (доручення) або інший документ, що свідчить про укладання договору з ФОП. Представник юридичної особи, крім вищезазначеного документу, зобов’язаний пред’явити довіреність на отримання товару та паспорт. 1.8. Перевізник – юридична особа або фізична особа-підприємець, який прийняв на себе за договором обов’язки по доставці товару до пункту призначення, зазначеного Замовником, а також обов’язок видати товар Замовнику.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. ФОП оприлюднює цей Договір, який є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних та юридичних осіб.
2.2. Ця публічна оферта (в подальшому - «Оферта») визначає всі істотні умови договору між ФОП та особою, яка акцептує Оферту.
2.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою або юридичною особою на території України, яка має намір замовити товар, інформація про який розміщена на сайті https://smaco.com.ua.
2.4. Замовник беззаперечно приймає всі умови, які містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).
2.5. У випадку прийняття умов цього Договору, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт Оферти, набуває статусу Замовника. Акцептом є факт замовлення товарів на сайті https://smaco.com.ua.
2.6. Оферта, всі додатки до неї, а також вся додаткова інформація про товари, оприлюднена на сайті https://smaco.com.ua.
2.7. Для можливості оформлення замовлень і використання можливостей сервісу Замовникові необхідно зареєструватися на сайті (створити обліковий запис). При заповненні форми реєстрації на сайті Замовник автоматично приймає і погоджується з умовами цієї Оферти.
2.8. Шляхом заповнення форми реєстрації Замовник погоджується на надання точної та правдивої інформації про себе. У разі надання Замовником недостовірної інформації про себе, ФОП матиме право відмовити Замовникові в оформленні та прийнятті його Замовлення і/або відмовити такому Замовникові в доступі до сервісу та/або реєстрації.
2.9. Дозволяється реєстрація на сайті фізичних осіб, які досягли 18 років, мають повну цивільну правоздатність та дієздатність. Користувач підтверджує на момент реєстрації, що досяг 18 років і має повну цивільну правоздатність та дієздатність.
2.10. Зареєструватися на сайті можуть тільки особи, які перебувають на території України і використовують IP адреси, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами.
2.11. Після завершення реєстрації Замовникові видається логін і пароль для входу в особистий кабінет.
2.12. Замовник несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля (щоб він не поширював цю інформацію третім особам), а також за все, що буде зроблено під його обліковим записом на Сайті.
2.13. Інтернет-сайт не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Замовником при оформлені замовлення, в тому числі за зміст та достовірність персональних даних особи.

3. СТАТУС ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Прізвище та ім’я» та «Адреса доставки», ФОП повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
3.2. Замовник підтверджує свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення на сайті.
3.3. Використання ресурсу інтернет-сайта для огляду та вибору товару, а також оформлення замовлення є для Замовника безкоштовним.
3.4. Товар замовляється Замовником виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

4.1. ФОП, у якості повіреного відповідно до ст.1000 ЦК України, на підставі замовлень Замовника, виконує доручення Замовника (який виступає - довірителем) на формування замовлення, придбання та доставку підакцизних товарів від імені та за рахунок Замовника у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайта та які визначені торговими партнерами ФОП, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.
4.2. Замовних, обравши товар, натискає іконку «корзини» на сторінках (розділах) інтернет-сайту і оформляє замовлення, а саме, цим надає доручення ФОП на придбання та доставку відповідних товарів від імені та за рахунок Замовника у роздрібній торговій мережі (магазині).
4.3. Також на підставі замовлень Замовника, ФОП здійснює формування замовлення у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайта, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.
4.4. Доставка товарів, які були замовлені та придбані Замовником, здійснюється ФОП або третьою особою (Перевізником) за дорученням ФОП.
4.5. Фізична або юридична особа вважається такою, яка прийняла всі умови Оферти (акцепт Оферти) в повному обсязі та без виключень з моменту вказаного в п. 5.3. цього Договору. У випадку акцепту Оферти одним з вищезазначених способів, фізична або юридична особа вважається такою, що уклала з ФОП цей Договір та набуває статусу Замовника.
4.6. Для виконання зобов’язань за цим Договором ФОП має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.
4.7. ФОП має право передати виконання зобов’язань за цим Договором іншій особі повністю або в частині на вибір ФОП.
4.8. Сторони домовились, що ФОП виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Замовнику замовлених Товарів.

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Замовник може оформити замовлення самостійно на сайті на умовах даного Договору.
5.2. При оформлені замовлення на сайті Замовник зобов’язаний надати про себе таку інформацію: • прізвище та ім’я; • адресу доставки Товару; • контактний телефон; • електронну пошту.
5.3. Волевиявлення Замовника здійснюється шляхом внесення останнім відповідних даних у форму реєстрації на сайті.
5.4. Інтернет-сайт та ФОП можуть здійснювати редагування інформації замовлення та інформації про Замовника для уточнення лише за згодою Замовника.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

6.1. Товар представлений на сайті через фото- та/або відео-зразки та/або опис товару, в разі відсутності його зображення. Зображення товару на Сайті не завжди можуть відповідати фактичним через зміни дизайну упаковки виробником, але зі збереженням всіх якісних і кількісних характеристик товару.
6.2. Кожний фото- та/або відео-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменування, розміри (при необхідності), інформаційною ціною та описом товару.
6.3. Всі інформаційні матеріали, які представлені на інтернет-сайті носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Замовника питань, які стосуються властивостей, характеристик товару та іншого, Замовник повинен, перед оформленням замовлення, звернутися до інтернет-сайту за телефонами, зазначеними на сайті, для з’ясування повної інформації про товар.
6.4. За проханням Замовника інтернет-сайт зобов’язаний сприяти в наданні (по телефону або через електронну пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Замовника, для прийняття ним рішення про придбання товару (та/або надання доручення на придбання та доставку товару).
6.5. Замовник повідомлений про те, що придбаває товар із знижкою, у зв’язку із його недоліками (дефектами), позбавляється права посилатися на них в подальшому.
6.6. Замовник повідомлений про те, що товар, зазначений у рахунку окремими позиціями, у будь-якому випадку не є комплектом.

7. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Замовник вправі оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сторінках інтернет-сайту. Кожний товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного товару у випадку проведення акцій, зняття товару з продажу та інше. Замовлення (доручення на придбання та доставку товару) може бути оформлене Замовником самостійно за допомогою «КОШИКА» на сайті. Подробиці оформлення замовлення через сайт описані в Розділі «ЯК ЗАМОВИТИ».
7.2. Після оформлення замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товару) Замовник отримує лист-підтвердження замовлення з переліком товарів на електронну пошту, вказану при реєстрації. В подальшому представник інтернет-сайту може зв’язатися з Замовником (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов замовлення та доставки. Без підтвердження Замовником замовлення складати не будуть.
7.3. При неможливості замовлення, придбання та доставки товару (та/або виконання доручення на придбання та доставку товару) представник інтернет-сайту зобов’язаний довести це до відома Замовника (по телефону або через електронну пошту).
7.4. При відсутності товару Замовник вправі замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.
7.5. Замовлення обробляється з моменту його отримання.
7.6. Оформити замовлення на сайті Замовник може цілодобово. Отримати продукти з доставкою – з 9:00 до 21:00.

8. ЦІНА ТОВАРУ

8.1. Ціна товару на сторінках інтернет-сайта зазначається в гривнях за одиницю товару та/або одиницю виміру та є інформаційною.
8.2. Детальні інформація про каталожну вартість товарів та вартість доставки товарів зазначена на сайті в розділах «ТОВАРИ» та «ОПЛАТА І ДОСТАВКА».

9. ДОСТАВКА ТОВАРІВ

9.1. Спосіб, порядок та строки доставки товару зазначені на сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».
9.2. Час доставки Замовник обирає на етапі оформлення замовлення, тут діє наступний принцип:
● замовлення, оформлені до 16:00 год. поточного дня, доставляються до 21:00 год. того ж дня;
● замовлення, оформлені після 16:00 год. – доставляються з 9:00 год. наступного дня. Переглянути вільні вікна доставки Замовник може на Часовій мапі.
9.3. Дисконтні картки супермаркетів не діють під час оформлення замовлення через Сервіс.
9.4 Максимальна вага замовлення – 80 кілограмів. Мінімальної вартості замовлення – немає.
9.5. Вага замовлення прораховується ще на етапі оформлення, але в кінцевому результаті може трохи відрізнятися – у тих випадках, коли в корзині – ваговий товар. В такому випадку, відхилення від норми в ту чи іншу сторону до 100 грамів з Замовником не узгоджується.
9.6. Габаритні одиниці товару, наприклад, коробки 50 л, санчата, Сервіс доставляє на індивідуальних умовах.
9.7. Алкоголь та тютюн – товари підакцизної групи – видаються лише особам, які досягли 18-річного віку. Для цього досить показати Кур'єру документи, що підтверджують вік – паспорт або водійське посвідчення.
9.8. Замовник отримує товар за Замовленням за місцем та часом вказаним ним при оформленні замовлення.
9.9. При доставці товар передається Замовнику або Представнику.
9.10. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника з моменту передачі товару Замовнику або його Представнику шляхом підписання Акту здачі-приймання робіт (послуг).
9.11. Доставка товару здійснюється власними силами ФОП відповідно до умов доставки замовленого товару або із залученням третіх осіб (перевізника). Замовник приймає товар та здійснює його огляд та перевірку протягом не більше 5-ти (п’яти) хвилин з моменту передачі замовлення.
9.12. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується, виходячи з ваги всіх замовлених товарів та адреси доставки замовлення. Тарифи на доставку описані на сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».
9.13. Замовник зобов’язаний прийняти товар в кількості та асортименті в момент його приймання. 9.14. При отриманні товару Замовник повинен в присутності представника ФОП перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, що зазначені в товарному чеку та/або замовленні на доставку (найменування товару кількість, комплектність, тощо).
9.15. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в Акті здачі-приймання робіт (послуг), що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.
9.16. ФОП залишає за собою право скасувати замовлення в односторонньому порядку в разі неможливості його комплектації та доставки з причини таких обставин: повінь, землетрус, катаклізми, громадянські акції, протести, введення режиму НС, складна транспортна ситуація в регіоні доставки, несприятливі погодні умови та за інших форс-мажорних обставини. Ми залишаємо за собою право проводити інформування Замовників про скасування замовлення шляхом смс- або електронним повідомленням за 1 годину до кінця періоду інтервалу доставки.
9.17. При замовленні товарів на адресу громадських установ, організацій (лікарні, учбові заклади, гуртожитки, державні установи та ін.) доставка виконується до головного входу (рецепції, під’їзду, фойє).

10. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР

10.1. Строк придатності Товару (-ів) встановлюється Виробником та позначається на упаковці Товару
(-ів).

11. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ

11.1. Порядок відшкодування витрат ФОП у зв’язку з виконанням цього Договору та порядок оплати вартості придбаного товару, зазначений на сайті в розділі «ОПЛАТА І ДОСТАВКА» та «ЧОМУ ДОСТАВКА ПЛАТНА».
11.2. Відшкодування витрат ФОП у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів та послуг здійснюється в готівковій формі. Замовник зобов’язаний відшкодувати витрати ФОП у зв’язку з виконанням цього Договору та оплатити вартість придбаних товарів до або в момент передачі йому замовленого товару ФОП або перевізником, який здійснює доставку товару.

12. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

12.1. Замовник вправі відмовитись від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
12.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вид, споживчі якості, а також документ, що підтверджує факт та умови замовлення зазначеного товару.
12.3. Замовник не вправі відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Замовником, який його придбав, (в т.ч. нестандартні (по бажанню Замовника) розміри та інше). Підтвердженням того, що річ має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що зазначені на інтернет-сайті.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
13.2. ФОП не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Замовнику внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених на інтернет-сайті.
13.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. До правовідносин між Замовником та ФОП застосовується чинне законодавство України.
14.2. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, відповідно до п.5.3 Договору, та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
14.3. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.
14.4. ФОП та Інтернет-сайт залишає за собою право розширяти та скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулювати доступ до замовлення будь-яких товарів, а також призупинити чи припинити замовлення будь-яких товарів на власний розсуд.

15. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

15.1. При реєстрації на інтернет-сайті Замовник залишає свої персональні дані, в тому числі: прізвище, ім’я; номер телефону; електронну адреса (e-mail).
15.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на інтернет-сайті, Замовник дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.
15.3. ФОП та інтернет-сайт використовують отримані Персональні дані для цілей виконання доручення та продажу Товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються ФОП, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
15.4. ФОП та інтернет-сайт зобов'язуються не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання ФОП та інтернет-сайтом інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з ФОП, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства. 15.5. Якщо Замовник не бажає, щоб ФОП та інтернет-сайт продовжував обробляти персональні дані, то Замовникові необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Замовник не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-сайта.
15.6. Замовник несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. ФОП та інтернет-сайт не несуть відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності. Дата опублікування: 01 жовтня 2019 року.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

Фізична особа-підприємець
Куліш Марія Костянтинівна

Код ЄДРПО 3361104360
п/р 26005055524013
в АТ КБ Приватбанк МФО 303440
м. Луцьк
Юридична адреса: 43012, м. Луцьк, вул. Петра Маха, 8

Для отримання додаткових даних звертайтесь за телефонами:
+38 050 710 20 10; +38 073 710 20 10,
або на електронну пошту support@smaco.com.ua.

Текст даної Публічної Оферти є інтелектуальною власністю smaco.com.ua.
Копіювання тексту даної Публічної Оферти без згоди smaco.com.ua заборонено.   

Графік роботи: Пн-Нд, з 09:00 до 21:00
Прийом замовлення на сайті – цілодобово.

© 2019-2020 Smaco. Сервіс доставки продуктів.